Fyzika 9. ročník - šk. rok 2020/2021

DISTANČNÍ VÝUKA

Transformátory - doplňovací cvičení - ZDE

Týden od 18. 1. do 22. 1. 2021

Zveřejňuji nové zadání domácí práce - výpočty proudu, odporu a el. energie. Dále uvádím vzorové řešení úloh z minulého týdne.

Domácí práce - výpočty z elektřiny - ZDE

Vzorové řešení úloh - el. energie - ZDE

Týden od 11. 1. do 15. 1. 2021

Navázali jsme na předchozí látku, kterou byl elektrický příkon a pokračovali s novou fyzikální veličinou, kterou je elektrická energie (práce). Vysvětlení, nebo zkrácená verze mého výkladu, je uloženo v poznámkovém bloku předmětu v "Knihovně obsahu" a nebo také pod tímto psaním odkaz na stažení. Vaším úkolem je vypočítat pět úloh na téma elektrické energie. Máte dvě možnosti - psát přímo do poznámkového bloku v Teams nebo si stáhnout příklady níže, vypočítat je na papír a pak mi ofocené řešení poslat mailem na adresu marek.vesely@7zskladno.cz. Děkuji a přeji hodně zdaru při řešení!

Elektrická energie - výklad - ZDE

Úlohy - el. energie - ZDE

Týden od 4. 1. do 8. 1. 2021

Při výuce online jsme zkoušeli novinku - Poznámkový blok předmětu (v rámci aplikace Teams). Děkuji ještě jednou všem, kteří spolupracovali - mám z vás radost! Těm, kteří měli nějaké technické problémy zde uvádím úlohy, které jsme během online výuky počítali přímo do Poznámkové bloku (One Note). Vypočtěte je na papír, ofoťte a pošlete na mailovou adresu marek.vesely@7zskladno.cz - nebo je možné to např. psát ve Wordu a poslat mi to jako přílohu také mailem - to nechám na vás. Termín - do páteční půlnoci (8. 1. 2021).

Úlohy - elektrický příkon - ZDE

Elektrický příkon (výkon) - výklad - ZDE

Týden od 9. 11. do 13. 11. (2 vyučovací hodiny)

V tomto týdnu bude naším tématem "Ohmův zákon" a "Elektrický odpor". Věřím, že vše dobře zvládneme. Část odprezentuji při online výuce, část budete dělat samostatně. Níže jsou ke stažení materiály:

 • Ohmův zákon a elektrický odpor - pracovní list - ZDE
 • Ohmův zákon a elektrický odpor - prezentace - ZDE
 • měření el. napětí - řešení úkolů z minulé hodiny - ZDE

Týden od 2. 11. do 6. 11. (2 vyučovací hodiny)

Během tohoto týdne bychom měli zvládnout kapitolu "Měření elektrického napětí". Při on-line hodině odprezentuji a vysvětlím. Níže jsou ke stažení materiály:

 • měření el. napětí - pracovní list - ZDE
 • měření el. napětí - prezentace - ZDE
 • měření el. proudu - řešení úkolů z minulé hodiny - ZDE

Týden od 19. 10. do 23. 10. (2 vyučovací hodiny)

V tomto týdnu máme zvládnout tyto dvě kapitolky:

 • vedení el. proudu v různých látkách
 • měření el. proudu

Část vám odprezentuji přes on-line výuku v Teamsech, část budete mít jako samostatnou práci.

Materiály:

 • vedení el. proudu v látkách - ZDE
 • měření el. proudu - pracovní list - ZDE
 • prezentace - vedení el. proudu v látkách - ZDE
 • prezentace - měření el. proudu - ZDE

Pomůcky na fyziku (9. ročník)

 • školní sešit - 540 nebo 560, tzn. malý, nelinkovaný s podložkou a zabalený; lze pokračovat i v sešitě z minulého školního roku
 • běžné psací potřeby + pravítko, obyčejná tužka, barevná propiska
 • učebnice - nejdříve pro 8. ročník (žlutá) a ve druhém pololetí pro 9. ročník (červená)

Učivo 9. ročníku (2 h/týd)

 • elektrostatika (el. náboj, el. pole)
 • vedení el. proudu (el. proud, napětí a odpor; 1. a 2. LP)
 • magnetické vlastnosti látek
 • elektromagnetické jevy (elektromagnet, elmag. indukce)
 • střídavý proud (transformátor; 3. LP)
 • jaderná energie
 • vesmír

Zápis "Zdroje elektrického napětí" 

ZDE


Pro případ vašich dotazů: marek.vesely@7zskladno.cz


Kontakt

Marek Veselý

Oblíbené odkazy