Třídnické informace

aktualizováno: středa 28. 8. 2020 - změny (opravy, doplňky, atd.) jsou označeny červeně

Informace související se začátkem šk. roku 2020/2021

Začátek školního roku

Úterý 1. září 2020

 • vstup do budovy mezi 7.30 - 7.45 h
 • ukončení v 8.20 h
 • nepřezouvá se
 • školní jídelna vydává obědy mezi 10.00 - 12.30 hodin

Středa 2. září 2020

 • žáci se svým třídním
 • přinést všechny učebnice (kromě fyziky 7.r.)
 • vstup do budovy mezi 7.30 - 7.45 h
 • nepřezouvá se
 • poznámkový blok a psací potřeby s sebou
 • konec vyučování v 11.30 hodin

Čtvrtek 3. září 2020

 • žáci se svým třídním
 • obdrží všechny učebnice
 • vstup do budovy mezi 7.30 - 7.45 h
 • nepřezouvá se
 • poznámkový blok a psací potřeby s sebou
 • konec vyučování v 11.30 hodin

Pátek 4. září 2020

 • vstup do budovy mezi 7.30 - 7.45 h
 • nepřezouvá se
 • učí se již podle rozvrhu

Příspěvek do Rady rodičů

 • v průběhu září se vybírá třídní učitel příspěvek do Rady rodičů ve výši 300,- Kč (1. dítě), 200,- Kč (2. dítě)

Sešity, pracovní sešity

Vysvětlivky: 544 - malý A5 linkovaný, 540 - malý A5 nelinkovaný, 440 - velký A4 nelinkovaný, 444 - velký A4 linkovaný

Předmět sešity pracovní sešity
Český jazyk 444, 544 89,- Kč
Anglický jazyk 2 x 544, 524 235,- Kč
Matematika 440, 540 125,- Kč
Fyzika 540
Dějepis 444 74,- Kč
Přírodopis 544 71,- Kč
Zeměpis 540 74,- Kč
Hudební výchova 524
Člověk a svět práce 544
Výchova k občanství 544

Rozvrh hodin 7. A

1. h 2. h 3. h 4. h 5. h 6. h
PO Čp M Aj Čj Fy
ÚT M Z Aj Čj ----- Tv
ST M Čj Fy Hv
ČT Čj Vo M Aj Tv Vp
M Aj Z Vv Vv

Vyučující v 7. A

 • Český jazyk a literatura - Mgr. Petra Brabcová
 • Anglický jazyk - Mgr. Vítězslava Jirkovská / Mgr. Jana Vítková / Mgr. Aleš Wontroba
 • Matematika - Marek Veselý
 • Dějepis - Mgr. Petra Brabcová
 • Přírodopis - Mgr. Valérie Hadravská
 • Zeměpis - Ing. Markéta Šindelářová
 • Fyzika - Marek Veselý
 • Výchova k občanství - Mgr. Milada Zimmermannová
 • Hudební výchova - Dr. Renata Doležalová
 • Výtvarná výchova - Mgr. Milada Zimmermannová
 • Tělesná výchova - Mgr. Jana Šuranyi (dívky) / Karel Linz (chlapci)
 • Člověk a svět práce - Mgr. Milada Zimmermannová / Karel Linz

Učebnice

 • učebnice přinesou žáci do školy ve středu 2. září
 • žáci si nechávají učebnici fyziky pro 7. r. (tmavě modrá)
 • za učebnice ztracené nebo poškozené se bude vybírat 1/3 nebo 1/2 nebo celá cena (netýká se učebnic starších 6 let)
 • nové učebnice dostávají ve čtvrtek 3. září 

Věci ze šaten

 • jsou uloženy a žáci si je mohou "rozebrat" v prvním zářijovém týdnu

Vysvědčení

 • nevyzvednutá vysvědčení zůstávají ve škole a je možné si je vyzvednout během prázdnin na sekretariátu (nebo až v září)

Škola v přírodě

 • kvůli uzavření škol neproběhla škola v přírodě ve Šlovicích r. 2020
 • nový termín: 21. až 28. května 2021

Třídní učitel

 • Marek Veselý, zároveň ve třídě učím matematiku (5 h týdně) a fyziku (2 h týdně) 
 • e-mail: marek.vesely@7zskladno.cz - máte-li dotaz, či nejasnost, neváhejte mi napsat ☺
 • telefon (pevná linka do školy): 312 681 165, kl. 19
 • kabinet: vedle třídy č. 210 (musí se projít třídou doleva)

Kmenová učebna

 • č. 210 (odborná pracovna Fy a Ch), 2. patro
 • žáci se budou asi hodně "stěhovat", protože se zde učí právě převážně fyzika a chemie

Výchovná poradkyně

 • Mgr. Věra Vyčítalová
 • konzultační hodiny - každé pondělí 9.45 - 11.40 hodin, nebo po předchozí domluvě kdykoliv

Organizace šk. roku 2020/2021

 • zahájení: úterý 1. září 2020
 • ukončení: středa 30. června 2021
 • podzimní prázdniny: 29. a 30. října 2020 (čtvrtek a pátek)
 • vánoční prázdniny: od středy 23. prosince 2020 do neděle 3. ledna 2021, vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021
 • pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021
 • jarní prázdniny: 1. února až 7. února 2021
 • velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna 2021
 • hlavní prázdniny: od čtvrtka 1. července do úterý 31. srpna 2021, vyučování začne ve středu 1. září 2021

Pomůcky na matematiku

 • školní sešit 440 (nebo 460) – tzn. velký, nelinkovaný + podložka + obal
 • domácí sešit 520 (nebo 540) – tzn. malý, nelinkovaný + podložka + obal
 • sešit na písemky 540 - tzn. malý, nelinkovaný + podložka + obal
 • trojúhelník s ryskou, pravítko, úhloměr, kružítko
 • obyčejná tužka nebo mikrotužka, guma, barevná propiska (např. červená)
 • pracovní sešit (ten si koupí na začátku školního roku)


Pomůcky na fyziku

 • školní sešit 540 (nebo 560) - tzn. malý, nelinkovaný + podložka + obal
 • obalená učebnice (pouze "zelená")
 • psací a rýsovací pomůcky (viz matematika)


Kontakt

Marek Veselý

Oblíbené odkazy