Třídnické informace

aktualizováno: pátek 30. 8. 2019 - změny jsou vyznačeny červeně

Na toto místo budu postupně (tak, jak budou přicházet) přidávat nová sdělení. Největší "nápor" informací lze očekávat v tzv. přípravném týdnu - poslední srpnový týden.

Třídní učitel

 • Marek Veselý, zároveň ve třídě učím matematiku (5 h týdně) a fyziku (2 h týdně) 
 • e-mail: marek.vesely@7zskladno.cz - máte-li dotaz, či nejasnost, neváhejte mi napsat ☺
 • telefon (pevná linka do školy): 312 681 165, kl. 19
 • kabinet: vedle třídy č. 210 (musí se projít třídou doleva)

Kmenová učebna

 • č. 210 (odborná pracovna Fy a Ch), 2. patro
 • je to ve stejném křídle školy jako bývalá třída 5. A
 • žáci se budou asi hodně "stěhovat", protože se zde učí právě převážně fyzika a chemie

Výchovná poradkyně

 • Mgr. Věra Vyčítalová
 • konzultační hodiny - každý pátek 8.50 - 10.30 hodin, nebo po předchozí domluvě kdykoliv

Sešity, pracovní sešity

Vysvětlivky: 544 - malý A5 linkovaný, 540 - malý A5 nelinkovaný, 440 - velký A4 nelinkovaný, 444 - velký A4 linkovaný

Předmět sešity pracovní sešity
Český jazyk 1 x 444, 3 x 544 71,- Kč
Anglický jazyk 1 x 524, 2 x 544 228,- Kč
Matematika 1 x 440, 2 x 540 135,- Kč
Fyzika 1 x 540
Dějepis 1 x 444 74,- Kč
Přírodopis 1 x 544 71,- Kč
Zeměpis 1 x 540 74,- Kč
Hudební výchova notový sešit
Člověk a svět práce 1 x 544
Výtvarná výchova 200,- Kč na pomůcky

Rozvrh hodin 6. A

Vyučující v 6. A

 • Český jazyk a literatura - Mgr. Petra Brabcová
 • Anglický jazyk - Mgr. Vítězslava Jirkovská, Mgr. Jana Vítková, Mgr. Aleš Wontroba
 • Matematika - Marek Veselý
 • Dějepis - Mgr. Petra Brabcová
 • Přírodopis - Bc. Valerie Hoffmannová
 • Zeměpis - Ing. Markéta Šindelářová
 • Fyzika - Marek Veselý
 • Informatika - Ing. Markéta Šindelářová
 • Hudební výchova - Mgr. Vítězslava Jirkovská
 • Výtvarná výchova - Mgr. Milada Zimmermannová
 • Tělesná výchova - Mgr. Jana Šuranyi (dívky), Karel Linz (chlapci)
 • Člověk a svět práce - Mgr. Milada Zimmermannová / Karel Linz


Začátek školního roku

Pondělí 2. září 2019

 • po krátkém uvítání odcházejí žáci domů (zhruba v 8.30 hodin)
 • nepřezouvá se
 • ŠJ vydává obědy 11.00 - 13.00

Úterý 3. září 2019

 • žáci jsou se svými třídními do 11.40 ve svých třídách (4 vyuč. hodiny)
 • dostávají učebnice (větší tašku)
 • přezůvky a psací potřeby s sebou
 • ŠJ vydává obědy 11.30 - 13.30

Středa 4. září 2019 a dále

 • už se učí podle rozvrhu, který žáci na začátku roku dostanou

Info pro rodiče!

 • první třídní schůzky proběhnou ve čtvrtek 26. září 2019 od 17 hodin v učebně 210 
 • do fondu Rady rodičů se přispívá 300,- Kč za dítě (200,- Kč za případné druhé dítě a nic za další děti) - uhradit je možné např. na třídních schůzkách
 • pokud budete žádat o uvolnění z tělesné výchovy nebo jiného předmětu (např. kvůli alergii - pozemky), dětem na požádání předám tiskopis
 • nové kartičky na mléko dostanou děti v září - pozor - ty staré přestanou do listopadu platit, tak bude nutné utratit peníze, které na nich ještě budou

 Organizace šk. roku 2019/2020

 • zahájení: pondělí 2. září 2019
 • ukončení: úterý 30. června 2020

 • podzimní prázdniny: 29. a 30. října 2019 (úterý a středa)
 • vánoční prázdniny: od pondělí 23. prosince 2019 do pátku 3. ledna 2020, vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020
 • pololetní prázdniny: pátek 31. ledna 2020
 • jarní prázdniny: 9. března až 15. března 2020
 • velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna 2020
 • hlavní prázdniny: od středy 1. července do pondělí 31. srpna 2020, vyučování začne v úterý 1. září 2020

Pomůcky na matematiku

 • školní sešit 440 (nebo 460) – tzn. velký, nelinkovaný + podložka + obal
 • domácí sešit 520 (nebo 540) – tzn. malý, nelinkovaný + podložka + obal
 • sešit na písemky 540 - tzn. malý, nelinkovaný + podložka + obal
 • trojúhelník s ryskou, pravítko, úhloměr, kružítko
 • obyčejná tužka nebo mikrotužka, guma, barevná propiska (např. červená)
 • pracovní sešit (ten si koupí na začátku školního roku)


Pomůcky na fyziku

 • školní sešit 540 (nebo 560) - tzn. malý, nelinkovaný + podložka + obal
 • obalená učebnice (pouze "zelená")
 • psací a rýsovací pomůcky (viz matematika)


Kontakt

Marek Veselý

Oblíbené odkazy