Fyzika 7. A a 7. C

Pomůcky na fyziku (7. ročník - 2018/2019)

 • školní sešit - 540 nebo 560, tzn. malý, nelinkovaný s podložkou a zabalený; je možné pokračovat v sešitě z minulého školního roku
 • běžné psací potřeby + pravítko, obyčejná tužka, barevná propiska
 • učebnice pro 7. ročník (modrá)


Učivo 7. ročníku (2 h/týd)

 • síly (skládání sil, rovnováha sil)
 • Newtonovy pohybové zákony
 • deformační účinky síly (tlak)
 • tření
 • otáčivé účinky síly (páka, kladky; 1. LP), těžiště
 • mechanické vlastnosti kapalin (tlaky, vztlak; 2. LP)
 • mechanické vlastnosti plynů (atmosférický tlak, tlak plynu, vztlak)
 • optické jevy (přímočaré šíření světla, odraz a lom světla; 3. LP)


V případě nejasností či dotazů mne kontaktujte na mailu: marek.vesely@7zskladno.cz


Kontakt

Marek Veselý

Oblíbené odkazy