Fyzika 7. ročník - šk. rok 2022/2023

Pomůcky na fyziku (7. ročník)

 • školní sešit - 540 nebo 560, tzn. malý, nelinkovaný s podložkou a zabalený
 • běžné psací potřeby + pravítko, obyčejná tužka, barevná propiska
 • učebnice – pro 7. ročník (modrá – fialová)

Učivo 7. ročníku (2 h / týd)

 • skládání sil (stejného směru, opačného směru)
 • pohybové zákony (setrvačnosti, síly, akce a reakce)
 • otáčivé účinky síly (páka, kladky) - 1. LP
 • deformační účinky síly (tlak)
 • tření (třecí síla)
 • mechanické vlastnosti kapalin (Pascalův zákon, hydrostatický tlak, Archimédův zákon)
 • mechanické vlastnosti plynů (atmosférický tlak, vztlak, tlak plynu v nádobě)
 • světelné jevy (šíření světla, odraz, lom, zrcadla, čočky)


Pro případ vašich dotazů: marek.vesely@7zskladno.cz


Kontakt

Marek Veselý

Oblíbené odkazy