Domácí úkol

 • přes vánoční prázdniny úkol nebyl zadán

Čtvrtletní písemná práce č. 2

 • rovnice s neznámou ve jmenovateli
 • pohybové slovní úlohy
 • slovní úlohy na společnou práci
 • soustava dvou rovnic o dvou neznámých
 • slovní úloha vedoucí na dvě rovnice o dvou neznámých
 • zadání "nanečisto" - ZDE

Pomůcky na matematiku (9. A + 9. C, šk. rok 2018/19)

 • školní sešit - 440 (nebo 460), což je A4 nelinkovaný, podložka, zabalený
 • domácí sešit - 540, což je A5 nelinkovaný, podložka, zabalený
 • trojúhelník s ryskou + další pravítko
 • kružítko
 • obyčejná tužka (ořezaná) nebo mikrotužka
 • barevná propiska
 • úhloměr
 • kalkulačka (s funkcemi sin, cos, tg)

Učivo 9. ročníku (5 h/týd)

 • lomené výrazy (podmínky, rozšiřování, krácení, +, -, ., :)
 • soustavy rovnic
 • slovní úlohy (pohybové, společná práce, směsi)
 • nerovnice (intervaly)
 • funkce (lineární, goniometrické)
 • podobnost (věty, využití)
 • jehlan, kužel, koule

Matematická olympiáda pro 9. ročník (2018/19)

mo.jpgMatematická olympiáda (MO) je dobrovolná soutěž a nesouvisí s klasifikací z matematiky. Může se jí zúčastnit kterýkoli žák ze třídy. Úlohy školního kola řeší žáci ve svém volném čase.

Úlohy zkontroluji a „oznámkuji“ je 1 – výborně, 2 – dobře, 3 – nevyhovuje. Úspěšným řešitelem školního kolase stává každý žák, který bude mít alespoň čtyři úlohy hodnocené 1 nebo 2. Nejúspěšnější žáci školního kola se mohou zúčastnit kola okresního (koná se )).

Úlohy mi odevzdejte nejpozději do 11. března 2016.

Zadání MO pro kategorii Z9 (a další pokyny) si můžete stáhnout zde: (zatím nejsou k dispozici)

V případě nějakých nejasností mě kontaktujte mailem: marek.vesely@7zskladno.cz


Kontakt

Marek Veselý

Oblíbené odkazy