Matematika 6. A a 6. B

Pomůcky na matematiku (6. A + 6. B, šk. rok 2019/2020)

 • školní sešit 440 (nebo 460) – tzn. velký, nelinkovaný + podložka + obal
 • domácí sešit 520 (nebo 540) – tzn. malý, nelinkovaný + podložka + obal
 • sešit na písemky 540 - tzn. malý, nelinkovaný + podložka
 • trojúhelník s ryskou, pravítko, úhloměr, kružítko
 • obyčejná tužka nebo mikrotužka, guma, barevná propiska (např. červená)
 • pracovní sešit (ten si koupí na začátku školního roku)

Učivo 6. ročníku (5 h/týd)

 • opakování učiva 5. ročníku
 • desetinná čísla, desetinné zlomky
 • dělitelnost
 • pravoúhlá soustava souřadnic, grafy
 • rovinné útvary, konstrukční úlohy
 • úhly
 • trojúhelník
 • osová a středová souměrnost
 • čtverec, obdélník
 • krychle, kvádr

Domácí úkoly

Matematická olympiáda pro 6. ročník (2019/2020)

mo.jpgMatematická olympiáda (MO) je dobrovolná soutěž a nesouvisí s klasifikací z matematiky. Může se jí zúčastnit kterýkoli žák ze třídy. Úlohy školního kola řeší žáci ve svém volném čase.

Úlohy zkontroluji a „oznámkuji“ je 1 – výborně, 2 – dobře, 3 – nevyhovuje. Úspěšným řešitelem školního kola se stává každý žák, který bude mít alespoň čtyři úlohy hodnocené 1 nebo 2. Nejúspěšnější žáci školního kola se mohou zúčastnit kola okresního (koná se 7. dubna 2020).

Úlohy mi odevzdejte nejpozději do 13. 3. 2020.

Zadání MO pro kategorii Z6 si můžete stáhnout zde: MO_6r_2019_2020

V případě nějakých nejasností mě kontaktujte mailem: marek.vesely@7zskladno.cz


Kontakt

Marek Veselý

Oblíbené odkazy