Matematika 6. A + 6. B - šk. rok 2023/2024

Domácí úkoly - pouze 2. poleletí

 • DÚ č. 17 - ZDE
 • DÚ č. 18 - ZDE
 • DÚ č. 19 - ZDE
 • DÚ č. 20 - ZDE
 • DÚ č. 21 - ZDE
 • DÚ č. 22 - ZDE
 • DÚ č. 23 - ZDE
 • DÚ č. 24 - ZDE
 • DÚ č. 25 - ZDE
 • DÚ č. 26 - ZDE
 • DÚ č. 27 - ZDE
 • DÚ č. 28 - ZDE
 • DÚ č. 29 - ZDE

pomůcky_matikaPomůcky na matematiku (6. ročník)

 • školní sešit 440 (nebo 460) – tzn. velký, nelinkovaný 
 • domácí sešit 520 (nebo 540) – tzn. malý, nelinkovaný
 • sešit na písemky 540 - tzn. malý, nelinkovaný 
 • trojúhelník s ryskou, pravítko, úhloměr, kružítko
 • obyčejná tužka nebo mikrotužka, guma, barevná propiska (např. červená)
 • pracovní sešit (ten si koupí na začátku školního roku)

Učivo 6. ročníku (5 h/týd)

 • opakování učiva 5. ročníku (přirozená čísla, rovinné a prostorové útvary, konstrukční úlohy, slovní úlohy)
 • desetinná čísla (zápis, sčítání, odčítání, násobení, dělení, převody jednotek, aritmetický průměr)
 • dělitelnost (prvočísla, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel)
 • pravoúhlá soustava souřadnic
 • grafy (sestrojování a čtení)
 • základní konstrukční úlohy (také úhly)
 • trojúhelník (úhly, konstrukce, příčky, výšky, těžnice, kružnice)
 • osová a středová souměrnost
 • čtverec a obdélník (obvod, obsah)
 • krychle a kvádr (objem a povrch)

Matematická olympiáda pro 6. ročník (2023/2024)

mo_logoMatematická olympiáda (MO) je dobrovolná soutěž a nesouvisí s klasifikací z matematiky. Může se jí zúčastnit kterýkoli žák ze třídy. Úlohy školního kola řeší žáci ve svém volném čase.

Úlohy zkontroluji a „oznámkuji“ je 1 – výborně, 2 – dobře, 3 – nevyhovuje. Úspěšným řešitelem školního kola se stává každý žák, který bude mít alespoň čtyři úlohy hodnocené 1 nebo 2. Nejúspěšnější žáci školního kola se mohou zúčastnit kola okresního (koná se ... zatím nebylo stanoveno).

Úlohy mi odevzdejte nejpozději do konce ledna 2024.

Zadání MO pro kategorii Z6 si můžete stáhnout zde: MO_Z6

V případě nějakých nejasností mě kontaktujte mailem: marek.vesely@7zskladno.cz


Kontakt

Marek Veselý

Oblíbené odkazy