Matematika 6. A + 6. B - šk. rok 2023/2024

  Domácí úkoly

  Pomůcky na matematiku (6. ročník)

  • školní sešit 440 (nebo 460) – tzn. velký, nelinkovaný + podložka + obal
  • domácí sešit 520 (nebo 540) – tzn. malý, nelinkovaný + podložka + obal
  • sešit na písemky 540 - tzn. malý, nelinkovaný + podložka
  • trojúhelník s ryskou, pravítko, úhloměr, kružítko
  • obyčejná tužka nebo mikrotužka, guma, barevná propiska (např. červená)
  • pracovní sešit (ten si koupí na začátku školního roku)

  Učivo 6. ročníku (5 h/týd)

  • opakování učiva 8. ročníku (mocniny, odmocniny, Pythagorova věta, výrazy, lineární rovnice, kruh, válec, rýsování)
  • lomené algebraické výrazy
  • rovnice + slovní úlohy, soustava rovnic
  • nerovnice
  • funkce, lineární funkce
  • podobnost
  • goniometrické funkce (sinus, kosinus, tangens)
  • jehlan, kužel, koule
  • finanční gramotnost

  Matematická olympiáda pro 6. ročník (2023/2024)

  Matematická olympiáda (MO) je dobrovolná soutěž a nesouvisí s klasifikací z matematiky. Může se jí zúčastnit kterýkoli žák ze třídy. Úlohy školního kola řeší žáci ve svém volném čase.

  Úlohy zkontroluji a „oznámkuji“ je 1 – výborně, 2 – dobře, 3 – nevyhovuje. Úspěšným řešitelem školního kola se stává každý žák, který bude mít alespoň čtyři úlohy hodnocené 1 nebo 2. Nejúspěšnější žáci školního kola se mohou zúčastnit kola okresního (koná se ).

  Úlohy mi odevzdejte nejpozději do .

  Zadání MO pro kategorii Z6 si můžete stáhnout zde: 

  V případě nějakých nejasností mě kontaktujte mailem: marek.vesely@7zskladno.cz


  Kontakt

  Marek Veselý

  Oblíbené odkazy