Matematika 9. A + 9. B - šk. rok 2022/2023

Dobrovolné domácí úkoly

 • DDÚ č. 1 - ZDE
 • DDÚ č. 2 - ZDE
 • DDÚ č. 3 - ZDE
 • DDÚ č. 4 - ZDE
 • DDÚ č. 5 - ZDE
 • DDÚ č. 6 - ZDE
 • DDÚ č. 7 - ZDE

Domácí úkoly

 • jsou určeny pro žáky, kteří NEBUDOU dělat přijímací zkoušky z matematiky na střední školu 
 • DÚ č. 1 - ZDE
 • DÚ č. 2 - ZDE
 • DÚ č. 3 - ZDE
 • DÚ č. 4 - ZDE
 • DÚ č. 5 - ZDE
 • DÚ č. 6 - ZDE
 • DÚ č. 7 - ZDE
 • DÚ č. 8 - ZDE
 • DÚ č. 9 - ZDE
 • DÚ č. 10 - ZDE
 • DÚ č. 11 - ZDE
 • DÚ č. 12 - ZDE
 • DÚ č. 13 - ZDE
 • DÚ č. 14 - ZDE
 • DÚ č. 15 - ZDE
 • DÚ č. 16 - ZDE
 • DÚ č. 17 - ZDE
 • DÚ č. 18 - ZDE
 • DÚ č. 19 - ZDE
 • DÚ č. 20 - ZDE
 • DÚ č. 21 - ZDE
 • DÚ č. 22 - ZDE
 • DÚ č. 23 - ZDE

Studentské počítání

 • je určeno pro žáky, kteří BUDOU dělat přijímací zkoušky z matematiky na střední školu
 • SP č. 1 - ZDE
 • SP č. 2 - ZDE
 • SP č. 3 - ZDE
 • SP č. 4 - ZDE
 • SP č. 5 - ZDE
 • SP č. 6 - ZDE
 • SP č. 7 - ZDE
 • SP č. 8 - ZDE
 • SP č. 9 - ZDE
 • SP č. 10 - ZDE
 • SP č. 11 - ZDE
 • SP č. 12 - ZDE
 • SP č. 13 - ZDE
 • SP č. 14 - ZDE
 • SP č. 15 - ZDE
 • SP č. 16 - ZDE
 • SP č. 17 - ZDE
 • SP č. 18 - ZDE
 • SP č. 19 - ZDE
 • SP č. 20 - ZDE
 • SP č. 21 - ZDE
 • SP č. 22 - ZDE
 • SP č. 23 - ZDE

Pomůcky na matematiku (9. ročník)

 • školní sešit 440 (nebo 460) – tzn. velký, nelinkovaný + podložka + obal
 • domácí sešit 520 (nebo 540) – tzn. malý, nelinkovaný + podložka + obal
 • sešit na písemky 540 - tzn. malý, nelinkovaný + podložka
 • trojúhelník s ryskou, pravítko, úhloměr, kružítko
 • obyčejná tužka nebo mikrotužka, guma, barevná propiska (např. červená)
 • pracovní sešit (ten si koupí na začátku školního roku)
 • doporučená je kalkulačka s vědeckými funkcemi

Učivo 9. ročníku (5 h/týd)

 • opakování učiva 8. ročníku (mocniny, odmocniny, Pythagorova věta, výrazy, lineární rovnice, kruh, válec, rýsování)
 • lomené algebraické výrazy
 • rovnice + slovní úlohy, soustava rovnic
 • nerovnice
 • funkce, lineární funkce
 • podobnost
 • goniometrické funkce (sinus, kosinus, tangens)
 • jehlan, kužel, koule
 • finanční gramotnost

Matematická olympiáda pro 9. ročník (2022/2023)

Matematická olympiáda (MO) je dobrovolná soutěž a nesouvisí s klasifikací z matematiky. Může se jí zúčastnit kterýkoli žák ze třídy. Úlohy školního kola řeší žáci ve svém volném čase.

Úlohy zkontroluji a „oznámkuji“ je 1 – výborně, 2 – dobře, 3 – nevyhovuje. Úspěšným řešitelem školního kola se stává každý žák, který bude mít alespoň čtyři úlohy hodnocené 1 nebo 2. Nejúspěšnější žáci školního kola se mohou zúčastnit kola okresního (koná se 25. 1. 2023).

Úlohy mi odevzdejte nejpozději do 6. ledna 2023.

Zadání MO pro kategorii Z9 si můžete stáhnout zde: MO_Z9

V případě nějakých nejasností mě kontaktujte mailem: marek.vesely@7zskladno.cz


Kontakt

Marek Veselý

Oblíbené odkazy