Třídnické informace

aktualizováno: pátek 2. 9. 2022

Informace související se začátkem šk. roku 2022/2023

Začátek školního roku

Čtvrtek a pátek 1. a 2. září 2022

 • vyhlášeno ředitelské volno (důvodem je rekonstrukce elektrických rozvodů v celé budově školy)

Pondělí 5. září 2022

 • vstup do budovy hlavním vchodem mezi 7.30 - 7.45 h
 • ukončení v 8.35 h
 • nepřezouvá se
 • školní jídelna vydává obědy mezi 11.00 a 13.00 hodin

Úterý 6. září 2022

 • žáci se svým třídním
 • vstup do budovy mezi 7.30 - 7.45 h
 • nepřezouvá se
 • odevzdávání učebnic z 8. ročníku
 • poznámkový blok a psací potřeby s sebou
 • konec vyučování v 11.40 hodin

Středa 7. září 2022

 • vstup do budovy mezi 7.30 - 7.45 h
 • učí se již podle rozvrhu

Příspěvek do Rady rodičů

 • v průběhu září vybírá třídní učitel příspěvek do Rady rodičů ve výši 300,- Kč (1. dítě), 100,- Kč (2. dítě)

Třídní schůzky

 • čtvrtek 22. září 2022 od 17 hodin

Sešity, pracovní sešity

Vysvětlivky: 544 - malý A5 linkovaný, 540 - malý A5 nelinkovaný, 440 - velký A4 nelinkovaný, 444 - velký A4 linkovaný

Částku ve výši 219,- Kč za pracovní sešity (matematika, přírodopis) + 200,- Kč na výtvarné pomůcky budu vybírat já, jakožto třídní učitel.

Předmět sešity pracovní sešity
Český jazyk
Anglický jazyk
Ruský jazyk 169,- Kč
Německý jazyk 161,- Kč
Matematika 134,- Kč
Fyzika
Dějepis
Přírodopis 85,- Kč
Zeměpis
Chemie
Hudební výchova
Výchova k občanství
Výchova ke zdraví
Výtvarná výchova 200,- Kč - výtvarné pomůcky

Rozvrh hodin 9. A

1. h 2. h 3. h 4. h 5. h 6. h 7. h 8. h
PO Čj Aj M Vz Fy
ÚT Rj/Nj M Ch Čj Čp Vv Z
ST Rj/Nj Čj Aj M Tv Vol. př.
ČT M Vo Fy Aj Ch
Rj/Nj Tv M Čj Hv Z

Vyučující v 9. A

Český jazyk a literatura Mgr. Petra Brabcová
Anglický jazyk Mgr. Jirkovská, Mgr. Vítková, Mgr. Wontroba
Ruský jazyk Mgr. Jana Vítková
Německý jazyk Mgr. Aleš Wontroba
Matematika Marek Veselý
Dějepis Mgr. Petra Brabcová
Přírodopis Ing. Markéta Šindelářová
Zeměpis Ing. Markéta Šindelářová
Fyzika Marek Veselý
Chemie Mgr. Karolina Hadrbolcová
Výchova k občanství Mgr. Milada Zimmermannová
Výchova ke zdraví MUDr. Renata Doležalová
Hudební výchova MUDr. Renata Doležalová
Výtvarná výchova MUDr. Renata Doležalová
Tělesná výchova Mgr. Jana Šuranyi (dívky) / Karel Linz (chlapci)
Člověk a svět práce Mgr. Zuzana Míšková / Karel Linz

Třídní učitel

 • Marek Veselý, zároveň ve třídě učím matematiku (5 h týdně) a fyziku (2 h týdně) 
 • e-mail: marek.vesely@7zskladno.cz - máte-li dotaz, či nejasnost, neváhejte mi napsat ☺
 • telefon (pevná linka do školy): 312 681 165, kl. 19
 • kabinet: vedle třídy č. 210 (musí se projít třídou doleva)

Kmenová učebna

 • č. 210 (odborná pracovna Fy a Ch), 2. patro
 • žáci se budou asi hodně "stěhovat", protože se zde učí právě převážně matematika a fyzika

Výchovná poradkyně

 • Mgr. Věra Vyčítalová
 • konzultační hodiny – každý čtvrtek od 11 do 13 hodin, nebo po předchozí domluvě kdykoliv

Organizace šk. roku 2022/2023

 • zahájení: pondělí 5. září 2022 (ve čtvrtek a pátek 1. a 2. září – ředitelské volno)
 • ukončení: pátek 30. června 2023
 • podzimní prázdniny: 26. a 27. října 2022 (středa a čtvrtek), 28. října je státní svátek (pátek)
 • vánoční prázdniny: od pátku 23. prosince 2022 do pondělí 2. ledna 2023, vyučování začne v úterý 3. ledna 2023
 • pololetní prázdniny: pátek 3. února 2023
 • jarní prázdniny: 20. února až 26. února 2023
 • velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. dubna 2023
 • hlavní prázdniny: od soboty 1. července do neděle 3. září 2023, vyučování začne v pondělí 4. září 2023

Pomůcky na matematiku

 • školní sešit 440 (nebo 460) – tzn. velký, nelinkovaný + podložka + obal
 • domácí sešit 540 – tzn. malý, nelinkovaný + podložka + obal
 • sešit na písemky 540 - tzn. malý, nelinkovaný + podložka + obal
 • trojúhelník s ryskou, pravítko, úhloměr, kružítko
 • obyčejná tužka nebo mikrotužka, guma, barevná propiska (např. červená)
 • pracovní sešit (ten si koupí na začátku školního roku)
 • kalkulačka s "vědeckými" funkcemi (sin, cos, tg)


Pomůcky na fyziku

 • školní sešit 540 (nebo 560) - tzn. malý, nelinkovaný + podložka + obal
 • obalená učebnice 
 • psací a rýsovací pomůcky (viz matematika)


Kontakt

Marek Veselý

Oblíbené odkazy