Třídnické informace

aktualizováno: čtvrtek 26. 8. 2021

Informace související se začátkem šk. roku 2021/2022

Testování a epidemiologická opatření

 • preventivní screeningové testování bude provedeno pomocí antigenního testu - testování proběhne 1. 9., 6. 9. a 9. 9. ve třídách
 • Testování se nemusí zúčastnit žáci, kteří:
  • prodělali onemocnění Covid-19 a není tomu déle než 180 dní od prvního pozitivního testu
  • prokáží, že mají 14 dní a více po plném ukončeném očkování
  • doloží negativní výsledek provedeného testu v odběrovém místě, které není starší než 72 hodin v případě antigenního testu a 7 dní v případě PCR testu
 • dle platných opatření (do 10. 9.) jsou žáci povinni ve společných prostorách (jako jsou chodby, záchody, jídelny apod.) nosit roušky a pedagogové respirátory. Ve třídách tato povinnost není.

Začátek školního roku

Středa 1. září 2021

 • vstup do budovy hlavním vchodem mezi 7.30 - 7.45 h
 • ukončení v 8.35 h
 • nepřezouvá se
 • školní jídelna vydává obědy mezi 10.00 - 12.00 hodin

Čtvrtek 2. září 2021

 • žáci se svým třídním
 • vstup do budovy mezi 7.30 - 7.45 h
 • přezouvá se
 • poznámkový blok a psací potřeby s sebou
 • konec vyučování v 11.40 hodin

Pátek 3. září 2021

 • vstup do budovy mezi 7.30 - 7.45 h
 • učí se již podle rozvrhu

Příspěvek do Rady rodičů

 • v průběhu září vybírá třídní učitel příspěvek do Rady rodičů ve výši 300,- Kč (1. dítě), 200,- Kč (2. dítě)

Sešity, pracovní sešity

Vysvětlivky: 544 - malý A5 linkovaný, 540 - malý A5 nelinkovaný, 440 - velký A4 nelinkovaný, 444 - velký A4 linkovaný

Novinka: Částku ve výši 442,- Kč za pracovní sešity (M, Čj, Př, Z, Dě) budu vybírat já, jakožto třídní učitel.

Předmět sešity pracovní sešity
Český jazyk 444, 544 89,- Kč
Anglický jazyk jako vloni
Ruský jazyk 2 x 544, PERO (ne propiska)

161,- (prac. seš.) + 84,- (písanka) = 245,- Kč

Německý jazyk 544, 524 152,- Kč
Matematika 440, 540 125,- Kč
Fyzika 540
Dějepis 444 74,- Kč
Přírodopis 544 80,- Kč
Zeměpis 540 74,- Kč
Chemie 540
Hudební výchova
Výchova k občanství
Výchova ke zdraví

Rozvrh hodin 8. A

1. h 2. h 3. h 4. h 5. h 6. h 7. h 8. h
PO M Vv Čj Vo Rj/Nj Aj
ÚT M Z Hv Fy Tv
ST Rj/Nj Aj M Čj Vz Ch
ČT M Čj Aj Z Vol. př.
Čj M Ch Aj Tv Rj/Nj

Vyučující v 8. A

Český jazyk a literatura Mgr. Petra Brabcová
Anglický jazyk Mgr. Jirkovská, Mgr. Vítková, Mgr. Wontroba
Ruský jazyk Mgr. Jana Vítková
Německý jazyk Mgr. Aleš Wontroba
Matematika Marek Veselý
Dějepis Mgr. Petra Brabcová
Přírodopis Mgr. Valérie Hadravská
Zeměpis Ing. Markéta Šindelářová
Fyzika Marek Veselý
Chemie Mgr. Karolina Hadrbolcová
Výchova k občanství Mgr. Milada Zimmermannová
Výchova ke zdraví MUDr. Renata Doležalová
Hudební výchova MUDr. Renata Doležalová
Výtvarná výchova MUDr. Renata Doležalová
Tělesná výchova Mgr. Jana Šuranyi (dívky) / Karel Linz (chlapci)

Třídní učitel

 • Marek Veselý, zároveň ve třídě učím matematiku (5 h týdně) a fyziku (1 h týdně) 
 • e-mail: marek.vesely@7zskladno.cz - máte-li dotaz, či nejasnost, neváhejte mi napsat ☺
 • telefon (pevná linka do školy): 312 681 165, kl. 19
 • kabinet: vedle třídy č. 210 (musí se projít třídou doleva)

Kmenová učebna

 • č. 210 (odborná pracovna Fy a Ch), 2. patro
 • žáci se budou asi hodně "stěhovat", protože se zde učí právě převážně fyzika a chemie

Výchovná poradkyně

 • Mgr. Věra Vyčítalová
 • konzultační hodiny - každé pondělí mezi 10.30 - 12.00 hodin, nebo po předchozí domluvě kdykoliv

Organizace šk. roku 2021/2022

 • zahájení: středa 1. září 2021
 • ukončení: čtvrtek 30. června 2022
 • podzimní prázdniny: 27. a 29. října 2021 (středa a pátek), 28. října je státní svátek (čtvrtek)
 • vánoční prázdniny: od čtvrtka 23. prosince 2021 do neděle 2. ledna 2022, vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022
 • pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022
 • jarní prázdniny: 14. února až 20. února 2022
 • velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. dubna 2022
 • hlavní prázdniny: od pátku 1. července do středy 31. srpna 2022, vyučování začne ve čtvrtek 1. září 2022

Pomůcky na matematiku

 • školní sešit 440 (nebo 460) – tzn. velký, nelinkovaný + podložka + obal
 • domácí sešit 540 – tzn. malý, nelinkovaný + podložka + obal
 • sešit na písemky 540 - tzn. malý, nelinkovaný + podložka + obal
 • trojúhelník s ryskou, pravítko, úhloměr, kružítko
 • obyčejná tužka nebo mikrotužka, guma, barevná propiska (např. červená)
 • pracovní sešit (ten si koupí na začátku školního roku)


Pomůcky na fyziku

 • školní sešit 540 (nebo 560) - tzn. malý, nelinkovaný + podložka + obal
 • obalená učebnice 
 • psací a rýsovací pomůcky (viz matematika)


Kontakt

Marek Veselý

Oblíbené odkazy