ÚVOD (který stejně asi nikdo nečte)

Matematické pohádky jsou vlastně běžné slovní úlohy. Jednu zvláštnost však přece jen mají - narozdíl od tuctových slovních úloh, jsou tyto zabaleny v atraktivním obalu, kterým se snažím o jejich určitou přitažlivost a tím motivaci dětí pro matematické řešení. Nechť se Vám pohádky líbí a práce s dětmi daří.

UPOZORNĚNÍ
Matematické pohádky si lze pro osobní potřebu a k účelům vyučovacím a vzdělávacím kopírovat.
Protože se však jedná o původní autorské dílo je k jeho jinému užití nutné svolení autora (kontakt viz vlevo).

© Marek Veselý,
2008


Kontakt

Marek Veselý

Oblíbené odkazy